FAQ

Do czego mogę wykorzystać wycenę?

Nasza wycena pozwala na poznanie szacunkowej wartości przedsiębiorstwa. Wiedza na temat wartości przedsiębiorstwa może być wykorzystana przez Ciebie nie tylko w procesie zarządzania przedsiębiorstwem i zwiększaniem jego wartości ale także w transakcjach kapitałowych np. w procesie poszukiwania inwestora lub pozyskania finansowania.

Co zyskuję zlecając wycenę?

Znana realna wartość przedsiębiorstwa to komfort podejmowania przez Ciebie decyzji o dużym znaczeniu finansowym. Nieznajomość wartości przedsiębiorstwa może Cię kosztować dużo więcej, niż wynosi koszt sporządzenia wyceny.

Czy ustalona wartość mojej firmy będzie wiarygodna?

Serwis Bizvalue udostępnia narzędzia do samodzielnej wyceny firmy opracowane na bazie najpowszechniej stosowanych metod wyceny przy realizacji transakcji kapitałowych. Wartość firmy obliczona w serwisie ma jednak charakter jedynie informacyjny i opiera się niemal w 100% na danych wprowadzanych przez Użytkowników. Praktycy na rynku transakcji i przejęć mawiają, że firma może mieć tyle wycen ilu doradców dokonywało wyceny. Wartość firmy, jeśli utożsamiać ją będziemy z ceną sprzedaży firmy może być ustalona wyłącznie podczas transakcji, gdy firma zmienia właściciela. Należy zwrócić uwagę, że wycena inwestora oraz sprzedającego będą zazwyczaj się różnić, a cena sprzedaży będzie pewnym kompromisem pomiędzy przyjętymi wycenami przez strony transakcji. Tym bardziej warto zadbać o własną wycenę!

Czy ktoś doradzi mi przy transakcji?

Serwis Bizvalue nie świadczy usług doradztwa transakcyjnego, ani też nie zapewnia komentarzy raportów z wykonanych wycen. Oferujemy jednak Użytkownikom serwisu możliwość skorzystania z usług doradcy za pośrednictwem naszej, dedykowanej do tego celu platformy Bizfit.pl.

Czy wycena firmy wymaga zaawansowanej znajomości finansów?

Generalnie tak. Ale narzędzia do wyceny Bizvalue są skonstruowane w taki sposób, by maksymalnie uprościć proces wyceny i umożliwić Użytkownikowi przeprowadzenie go samodzielnie. Jeśli będziesz miał problemy przy wykonywaniu wyceny – skontaktuj się z nami poprzez sekcję KONTAKT.

Czy mogę zamówić komentarz do wyceny?

Konsultanci Bizvalue nie przygotowują komentarzy do wykonanych przez Użytkownika wyceny. Jeśli potrzebujesz specjalistycznego doradztwa, skontaktuj się z nami w sekcji KONTAKT.

Czy możliwe jest zrobienie indywidualnej wyceny uwzględniającej więcej specyficznych informacji o przedsiębiorstwie?

Korzystając Bizvalue można uzyskać informację o szacowanej wartości przedsiębiorstwa. Im więcej danych specyficznych dotyczących przedsiębiorstwa i rynku na którym działa, tym proces wyceny jest bardziej złożony i wymagający indywidualnego podejścia. W takiej sytuacji prosimy skorzystać z usług doradcy za pośrednictwem naszej, dedykowanej do tego celu platformy Bizfit.pl.

Jakie dokumenty są potrzebne do wyceny?

Wśród podstawowych dokumentów konieczne będą sprawozdania finansowe za ostatnie dwa lata oraz prognozę rachunku zysków i strat za rok bieżący i 4 kolejne lata. W przypadku trudności ze sporządzeniem prognozy – skontaktuj się z nami poprzez sekcję KONTAKT.

Czy muszę płacić za zarejestrowanie się?

Rejestracja w serwisie jest bezpłatna, bardzo prosta i daje Użytkownikowi dostęp do wiedzy przedstawionej w formie poradników zamieszonych w sekcji PORADNIKI.

Które funkcje serwisu są bezpłatne a które płatne?

Dostęp do poradników serwisu jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji. Usługi wyceny firmy online wraz z raportem z wyceny a także kreator Skróconego Memorandum Informacyjnego Bizvalue są odpłatne zgodnie z zamieszczonym cennikiem na stronach serwisu dedykowanych tych usługom.

Jaką metodę wyceny wybrać?

Dobór metody jest zagadnieniem bardzo szerokim, ponieważ może zależeć od celu wyceny, jej przeznaczenia, zakresu posiadanych informacji finansowych czy nawet rodzaju przedsiębiorstwa i stosowanego modelu biznesowego. Ponadto należy mieć na uwadze, że każda metoda daje różne wyniki wartości przedsiębiorstwa, które czasami mogą się istotnie od siebie różnić. Stąd też, Bizvalue sugeruje zastosowanie do wyceny wszystkich metod, w tym metody mieszanej, która w zależności od preferencji użytkownika powinna dać najbardziej wiarygodne wyniki wyceny. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z naszymi konsultantami - https://bizvalue.pl/kontakt

Nie znalazłeś szybkiej odpowiedzi?

Jeśli nie ma rozwiązania Twojego problemu, możesz również zwrócić się pisemnie o pomoc do zespołu Bizvalue poprzez sekcję KONTAKT.